Teknik i domstol

Teknik i domstol omfattar bland annat informationstavlor, trådlöst nätverk, presentationsutrustning, tolkutrustning, hörselhjälpmedel och videokonferens.

Informationstavlor

I de allmäna utrymmena på plan 2 sitter en informationstavla som visar dagens pågående, kommande och avslutade förhandlingar i samtliga förhandlingssalar vid tingsrätten och förvaltningsrätten.

Informationstavlor finns också utanför varje förhandlingssal med ytterligare information kring dagens förhandlingar i just den salen.

Eventuella förseningar presenteras på tavlorna med en ny starttid för förhandlingen. Om en förhandling ställs in framgår även detta.

Digital informationstavla.

Trådlöst nätverk

Du som är åklagare, advokat, nämndeman, part utan ombud eller journalist har möjlighet att koppla upp dig mot domstolens trådlösa nätverk. Det gäller också dig som arbetar inom myndighet eller kommun.

Det trådlösa nätverket är till för att effektivisera och underlätta arbetet vid förhandling. Observera att det trådlösa nätverket på domstolen inte är anpassat för så kallad strömmande media - du får alltså inte använda det trådlösa nätverket för denna typ av trafik.

Vilka får tillgång till WiFi

Åklagare, advokater, nämndemän, parter utan ombud, journalister och personer som arbetar vid Försäkringskassan, Skatteverket, Socialtjänsten eller Polisen får tillgång till det trådlösa nätverket.

Hur får jag tillgång till WiFi?

För att ansluta till tingsrättens gästnätverk gör du följande: 

  1. Välj Wi-Fi 
  2. Fyll i ditt namn och organisation (minst 2 tecken är obligatoriskt) och e-post adressen halmstads.tingsratt@dom.se
  3. Klicka i rutan "Jag har läst, förstått och godkänner användarvillkor och hantering av personuppgifter"
  4. Klicka på knappen "Skicka förfrågan"

Presentationsutrustning

Tingsrätten har teknisk presentationsutrustning i salarna, där parter har möjlighet att visa eller spela upp material som visas på skärm/duk i salen, samt för att visa personer som närvarar vid förhandlingen via videolänk.

Parter ska ha med sig egen uppspelningsutrustning, exempelvis bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon och kablage för anslutning till presentationsutrustningen. Alla bärbara datorer med anslutning för extern skärm och hörlursingång kan användas, och det finns olika möjligheter för att koppla in ljud och bild.

Tänk på att har tangentljudet avstängt på dator, surfplatta eller liknande.

Vill du visa material?

Om du är part i målet och har uppspelningsutrustning som du vill använda under en rättegång rekommenderar vi att du kontaktar tingsrätten i god tid innan förhandling. Detta för att kontrollera att utrustningen går att koppla upp. I mån av tid och möjlighet kan vi även testa utrustningen innan rättegången.

Dokumentkamera för fysiska föremål

Om det finns behov av att visa dokument eller andra fysiska föremål i rätten så finns det en dokumentkamera tillgänglig, för att alla enkelt ska kunna ta del av materialet.

Mediaspelare

Rättens egen dator används av säkerhetsskäl aldrig för uppspelning av externt mediamaterial, utan det är var och ens eget ansvar att se till att det finns möjlighet att spela upp medtaget mediamaterial. Har du mediamaterial du vill spela upp måste det alltså ske från en bärbar dator som du själv tagit med dig.

Mediaspelaren klarar av att visa bilder och filmer i de flesta format men vi kan inte garantera att ditt material går att visa. Vi rekommenderar att du tar kontakt med domstolen i god tid före rättegången för att testa att just det mediaformatet kan spelas upp i vår mediaspelare.

USB-minnen och övriga externa lagringsmedia

Rättens egen dator används av säkerhetsskäl aldrig för uppspelning av material, utan det är var och ens eget ansvar att se till att det finns möjlighet att spela upp medtaget material. Har du datafiler på USB-minne eller annat externt lagringsmedium måste det alltså spelas upp från en bärbar dator som du själv tagit med dig.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med domstolen i god tid före rättegången för att testa att medtagna filer är kompatibla med våra system.

Tolkutrustning

Salarna har inbyggt tolksystem som klarar av simultantolkning på två språk. För att kunna tolka till fler än två språk, kan man komplettera med vårt trådlösa tolksystem. Kontakta receptionen vid behov av trådlöst tolksystem.

Hörselhjälpmedel

Mikrofonerna i alla salar är kopplade till högtalare, så att alla ska höra så bra som möjligt. Om du har svårt att uppfatta det som sägs i salen, t. ex. om någon talar tyst, finns hörsnäckor att låna i salen. Uttag för hörsnäckor finns vid domarbordet, partsborden och vittnesplatsen, men inte vid åhörarplatserna. Om du har hörapparat kan du låna en hörkudde i receptionen.

Videokonferens

Den som är kallad till rättegång kan i vissa fall vara närvarande via videolänk i stället för personligen. I flera salar och samtalsrum på Halmstads Tingsrätt finns utrustning för videokonferens installerad. Tre av samtalsrummen är bokningsbara för förhandlingar på andra domstolar.

Uppdaterad
2022-09-02