Vittnesstöd

Vittnesstöd kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.

Du som är vittne eller målsägande...

  • har du frågor inför kommande rättegång?
  • vill du komma till tingsrätten innan din rättegång och träffa ett vittnesstöd, få mer information, gå på en rättegång och ställa dina frågor?

Begreppet vittnesstöd kommer från engelskan begrepp ”witness” som avser både vittne och målsägande (brottsdrabbad).

Vittnesstöd är en ideelltarbetande person som genomgått utbildning och avlagt ett moraliskt tystnadslöfte, som kostnadsfritt erbjuder medmänskligt stöd, praktisk information, sällskap i samband med rättegång. Vittnesstöd ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. Ett vittnesstöd ger information, förklarar, avdramatiserar, erbjuder avskildhet, är en medmänniska/ett sällskap, förmedlar till andra stödinsatser m.m.

Vittnesstöden bidrar till förståelse och skapar trygghet för vittnen och målsäganden. Många personer kommer ensamma till tingsrätten, en främmande miljö som ofta upplevs som stressande. Med vittnesstödets sällskap kan denna oro minskas.

Var hittar jag vittnesstödet?

Vittnesstödet har tillgång till ett särskilt rum där vittnen och målsäganden kan få stöd när det finns särskilda behov av detta. Vittnesstödet har en väst på sig som talar om att hen är vittnesstöd, dem kan också cirkulera utanför salarna. 

Kontakta vittnesstöd vid Halmstads tingsrätt

Mail: info@sodrahalland.boj.se

Tel: 035- 12 48 24

Vittnesstödsbås
Uppdaterad
2022-09-02