Ansök om stämning

 1. 1

  Fyll i blanketten

  • Blanketten går att fylla i digitalt.
  • Om utrymmet inte räcker gör du en bilaga som du bifogar.
  • Var noga med att fylla i alla kontaktuppgifter du har både för dig själv och för din motpart.
  • Du måste inte använda vår blankett. Om du gör en egen ansökan, var noga med att få med alla uppgifter som tingsrätten behöver.
 2. 2

  Bifoga eventuella bilagor

  • Om du vill åberopa skriftliga bevis bör du lämna in dem redan i samband med att du ansöker om stämning.
  • Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in till domstolen.
  • Om den som ansöker om stämning är en organisation, ett bolag eller en förening ska du bifoga ett registreringsbevis av vilket det framgår vem som har rätt att företräda organisationen, bolaget eller föreningen. 
  • Om den du ska stämma är en organisation, ett bolag eller en förening ska du även bifoga registreringsbevis för dem. 
 3. 3

  Signera, betala och skicka in

  Du kan signera, betala och skicka in ansökan via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

Om du inte vill eller kan skicka in via e-tjänst

 

Skicka in ansökan via posten

Bifoga fullmakt

Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in till domstolen.

Skriv ut ansökan och underteckna den

Om du har ett ombud ska denne skriva under.

Betala ansökningsavgiften

 • För ett mål som rör ett krav på högst 28 650 kronor (det vill säga ett halvt prisbasbelopp år 2024) är ansökningsavgiften 900 kronor.
 • För ett mål som rör ett krav över 28 650 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Om tvisten inte rör något bestämt belopp är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Välj då ”Stämning fastställelse” när du betalar.
 • Du kan betala med betalkort (MasterCard/Visa) eller skapa en faktura som du använder för att betala via din internetbank eller motsvarande.

Skicka in stämningsansökan till tingsrätten

 • Huvudregeln är att ansökan ska skickas till den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där motparten, om det är en privatperson, var folkbokförd den 1 november förra året.
 • Om motparten är ett bolag eller annan juridisk person skickas ansökan som huvudregel till den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där styrelsen har sitt säte.
 • Är du osäker på vilken tingsrätt ansökan ska skickas till kan du få hjälp av valfri domstol.
Uppdaterad
2024-01-01