Telefon, växel
0451-487 00
Myndighetschef
Kristina Andersson
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Tingshusgatan 3, 281 31 Hässleholm
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 135, 281 22 Hässleholm
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Skåne län: Hässleholm och Osby.
Leveransadress
Tingshusgatan 3, 281 31 Hässleholm
Fax
0451-487 40
Hässleholms tingsrätt exteriort

Expeditionstid

Måndag - fredag

08.00 - 16.00