Besöka tingsrätten

Om du kommer till Hässleholms tingsrätt för att medverka i en förhandling behöver du inte anmäla dig. Du är välkommen att sitta ner på andra våningen och vänta tills du blir kallad till salen.

Hos vår expedition kan du lämna in ansökningshandlingar och få hjälp med beställningar av allmänna handlingar.

Om du vill lyssna på en förhandling

Som regel är tingsrättens förhandlingar offentliga. Vid en offentlig förhandling kan dock rättens ordförande besluta att vissa delar eller hela förhandlingen i ett visst mål skall ske inom stängda dörrar, d.v.s. vara hemliga. Rätten kan också besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Tänk på att besökare i domstolens lokaler, åhörare och de personer som kallats att närvara vid en förhandling kan omfattas av allmän säkerhetskontroll eller särskild säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen.

Uppdaterad
2019-09-15