För konkursförvaltare

Ansökan om ersättning för konkurskostnader

Ansökan om förskott på förvaltararvode

Redovisning av kostnader i konkurs 

Täckning av konkurskostnader i avslutad konkurs 

Underrättelse om skyldighet att betala kostnader i konkurs 

Beslut - enligt 8 § lönegarantilagen

Uppdaterad
2019-09-16