Agneta Bäcklund

Född 1960

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1985 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1985-1988 vid Norrköpings tingsrätt
Assessor i Svea hovrätt 1994
Tjänstgöring i Justitiedepartementet: rättssakkunnig 1994-1998, kansliråd 1998-2000
ämnesråd 2000-2002, departementsråd och chef för Åklagarenheten 2002-2003
departementsråd och chef för Straffrättsenheten 2003–2005, rättschef 2005-2010

Offentliga uppdrag

Särskild utredare, sakkunnig och expert i statliga utredningar, bl.a. Psykansvarskommittén och Strafftidsutredningen.
Ledamot i Lösöresköpskommittén

Andra uppdrag

Styrelseledamot i AIDP:s svenska avdelning (Association Internationale de Droit Pénal)

Författarskap m.m.

Medförfattare till Brottsbalken, en kommentar (fortlöpande revidering)
Svensk redaktör för Nordisk domssamling

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Agneta Bäcklund Agneta Bäcklund
Uppdaterad
2019-06-10