Högsta domstolen

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat – vägledande avgöranden – främst på straffrättens och civilrättens område.

Telefon, växel
08-561 666 00
Postadress
Box 2066, 103 12 Stockholm
Mer kontaktinformation