Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition på telefon 08-561 666 00.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2024-04-30 klockan 9.30
B 406-24 angående grovt olaga hot

2024-05-15 klockan 9.30
T 4560-23 angående vårdnad om barn med mera

Sessionssalen
Uppdaterad
2024-04-05