Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition på telefon 08-561 666 00.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2024-08-13 kl. 09:30
B 4684-24 Angående prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott angående prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

2024-09-11 kl 9.30
Ö 2595-24 angående uteslutning ur Sveriges advokatsamfund

Sessionssalen
Uppdaterad
2024-04-05