Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition tel. 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2021-03-09 kl. 09.30 dag 1
2021-03-10 kl. 09.30 dag 2
B 5595-19 KBSS ./. Riksåklagaren angående krigsförbrytelse m.m.

Sessionssalen
Uppdaterad
2020-09-03