Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition på telefon 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2022-12-06 klockan 09.30
B 4296-22
AE ./. Riksåklagaren angående våldtäkt mot barn m.m.

Sessionssalen
Sessionssalen
Uppdaterad
2022-03-08