Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition tel. 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2020-08-18 kl. 09.30 Stockholms tingsrätt dag 1
2020-08-19 kl. 09.30 Stockholms tingsrätt dag 2
2020-08-20 kl. 09.30 Stockholms tingsrätt dag 3
B 1371-20 EJ ./. Riksåklagaren angående förberedelse till mord m.m.

Sessionssalen
Uppdaterad
2020-07-23