Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition tel. 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2020-09-15 kl. 09.30
B 2671-20 Riksåklagaren ./. GB angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Sessionssalen
Uppdaterad
2020-09-03