Förhandlingar

Högsta domstolens förhandlingar är i regel offentliga och äger rum i sessionssalen som har 36 åhörarplatser.

Stora grupper bör kontakta domstolens expedition tel. 08-561 666 80.

Planerade förhandlingar anges ungefär två veckor i förväg. En förhandling kan bli inställd med kort varsel.

2021-01-27 kl. 09.30
B 423-20 ME ./. Riksåklagaren angående försök till grov misshandel m.m

Sessionssalen
Uppdaterad
2020-09-03