Säkerhetskontroll

Vid Högsta domstolen genomförs säkerhetskontroll för att nå de allmänna utrymmena. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen går du igenom en larmbåge och din väska genomsöks efter otillåtna föremål. För en snabb och smidig kontroll medtag färre föremål.

Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen då det kan bildas kö i kontrollen innan förhandlingen börjar. Kontrollen omfattar inte domstolens anställda eller andra som infinner sig i domstolens lokaler när de utövar allmän tjänst eller har ett offentligt uppdrag. Ska du bara besöka Högsta domstolens reception behöver du inte gå igenom säkerhetskontrollen.

Den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll får inte tillträda lokalerna.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Åklagare måste uppvisa tjänstelegitimation eller på annat sätt styrka sin identitet.
  • Advokater måste uppvisa advokatlegitimation. Kontroll kan göras mot Advokatsamfundets matrikel.
  • Polis (även uniformerade) måste uppvisa tjänstelegitimation.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet, se ovan. Kan man inte det (och om man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Om ordningsvakten känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan denne direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

Ordningsvakt är inte skyldig att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än enligt ovan.

Vid eventuella frågor kring säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta domstolens säkerhetssamordnare, tel. 08-561 666 81 eller hogsta.domstolen@dom.se.

Uppdaterad
2024-04-25