Beställ domar, beslut eller handlingar

Du kan ta del av Högsta domstolens allmänna handlingar via e-post, vanligt brev eller genom att besöka oss. Du har rätt att vara anonym. I våra lokaler har vi handlingar i mål som avgjorts från och med 1995. Äldre handlingar finns hos Riksarkivet. Handlingar som skickats till eller från tingsrätten eller hovrätterna förvaras i deras arkiv.

Högsta domstolens vägledande avgöranden, prejudikat, finns också publicerade i avidentifierad form på vår webbplats.

Beställ allmän handling

Vad du behöver ange i din beställning

För att Högsta domstolen ska kunna lämna ut en handling ska du helst ange vilket målnummer det gäller och vilken handling du vill ha ut.

Vet du inte målnumret behöver du i stället ange andra uppgifter så att vi kan hitta handlingen. Det kan till exempel vara:

  • Datum för dom eller beslut
  • Namn på parter
  • Personnummer
  • Vilken hovrätt som prövat målet och deras målnummer

Ange också hur du vill få handlingen.

Beställ handlingar från 1995 till nu

Du kan också nå oss i våra lokaler: Riddarhustorget 8, Stockholm

Eller via post: Box 2066, 103 12 Stockholm

Beställ handlingar från 1789-1994

Högsta domstolens äldre handlingar finns hos Riksarkivet och kan beställas därifrån.

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Avgifter

Högsta domstolen tar betalt för kopior enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften beror på hur handlingen lagras och hur du kan ta emot den. Du kan besöka oss för att på plats kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar.

E-post

Många handlingar lagras elektroniskt (till exempel domar utan underskrift). Vi tar betalt först när du vill att vi e-postar dig tio handlingar eller fler. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

Finns handlingen bara på papper (till exempel undertecknade domar) e-postar vi gärna efter att materialet skannats. Vi tar då ut avgift om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Post

Vi skickar papperskopior med vanlig post. Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Porto och eventuellt postförskott tillkommer.

Stora datamängder och inspelningar

Beställer du stora datamängder kan vi spara ner materialet på en CD/DVD som skickas med post. Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Gäller beställningen en film eller ljudupptagning tar vi en avgift på 120 kronor. I avgiften ingår kostnaden för CD/DVD.

Skickas CD/DVD per brev tillkommer porto och eventuellt postförskott.

Betala avgift

Vi informerar om eventuell avgift innan handlingarna skickas. För att vi ska kunna fakturera ber vi om en fakturaadress och ditt person- eller organisationsnummer.

Laga kraft

Högsta domstolens domar och beslut får laga kraft så snart de meddelats. Högsta domstolens avgöranden är därför i sig ett bevis om laga kraft.

Uppdaterad
2023-06-29