Beställningsformulär

Beställningsformulär - allmän handling

Om du inte vet Högsta domstolens målnummer behöver du ange annan information om handlingen för att vi ska kunna hitta den. Till exempel något av följande:

  • datum när målet avgjordes
  • parternas namn
  • parternas person- eller organisationsnummer
  • en beskrivning av vad målet handlar om
  • målnummer för tingsrättens eller hovrättens dom eller beslut
Jag vill beställa
Jag vill veta eventuella kostnader för beställningen innan ni skickar handlingarna till mig
Skicka handlingarna med:
Uppdaterad
2021-09-20