Mål: B 2909-03

NJA 2003 s. 670

Prejudikat

I anledning av åtal för försök till mord m.m. uppkommer frågan om faran för brottets fullbordan varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter (23 kap. 1 § brottsbalken).