Mål: B 1437-02

NJA 2003 s. 645

Prejudikat

Fråga om en person som har följt med på färd med en olovligt tillgripen bil skall dömas för olovligt brukande.