Mål: B 1437-02

Prejudikat

Fråga om en person som har följt med på färd med en olovligt tillgripen bil skall dömas för olovligt brukande.