Mål: B 438-03

NJA 2003 s. 591

Prejudikat

Fråga i brottmål om bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.