Mål: B 438-03

Prejudikat

Fråga i brottmål om bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.