Mål: B 2478-03

NJA 2003 s. 537

Prejudikat

Fråga om vårdnadshavare genom aga av barn gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden eller ringa brott. Även fråga om påföljd.