Mål: B 2459-03

NJA 2003 s. 499

Prejudikat

Skattebrott. Frågor om rubricering och påföljd.