Mål: B 2459-03

Prejudikat

Skattebrott. Frågor om rubricering och påföljd.