Mål: B 2100-02

Prejudikat

Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (jfr 2003 s. 217)