Mål: B 2100-02

"Fondmäklaren på Alfred Berg" NJA 2003 s. 414

Prejudikat

Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (jfr 2003 s. 217)