Mål: B 4792-00

NJA 2003 s. 390

Prejudikat

Den som döms för skattebrott har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till staten för undandragen skatt enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207).