Mål: B 4696-02

NJA 2003 s. 361

Prejudikat

A., som för B.:s räkning mottagit förseglade paket, får efter mottagandet reda på att de innehåller narkotika och överlämnar fyra dagar senare paketen till polisen efter att först ha tillkännagett för B att han vägrar att förvara paketen och förgäves ha anmodat denne att hämta dem. Fråga om ansvar för A för förvaring eller innehav av narkotika.