Mål: B 2399-03

Prejudikat

Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikasmuggling (Rohypnol) (Jfr 1998 s. 24)