Mål: B 112-03

NJA 2003 s. 307

Prejudikat

Fråga om påföljd vid barnpornografibrott.