Mål: B 1176-03

NJA 2003 s. 295

Prejudikat

Straffmätning i mål om försök till utpressning och grovt vapenbrott.