Mål: B 364-01

"Den oanmälda införseln" NJA 2003 s. 268

Prejudikat

Fråga om ansvar för varusmuggling alternativt grov oaktsamhet vid införsel av skattepliktigt gods. Tillika fråga, vid omröstning till dom i brottmål, vilken mening som skull anses lindrigast.