Mål: B 3660-02

NJA 2003 s. 254

Prejudikat

En person som i sin bostad för annans räkning förvarar pengar får efter en tid vetskap om att pengarna härrör från narkotikabrott men vidtar inte någon åtgärd med pengarna. Fråga om för-hållandena är sådana att underlåtenhet att agera för att avbryta förvaringen är straffbar som narkotikabrott.