Mål: B 1038-03

”Den grova kvinnofridskränkningen” NJA 2003 s. 144

Prejudikat

Grov kvinnofridskränkning.