Mål: B 1038-03

Prejudikat

Grov kvinnofridskränkning.