Mål: B 719-03

”Den öppna dörren” NJA 2003 s. 121

Prejudikat

Stöld som begåtts efter intrång i bostad har med hänsyn till omständigheterna inte bedömts som grov stöld.