Mål: B 394-02

NJA 2003 s. 113

Prejudikat

Fråga om beviskravet i mål om brott mot griftefrid.