Mål: B 394-02

Prejudikat

Fråga om beviskravet i mål om brott mot griftefrid.