Mål: B 3153-02

Prejudikat

Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.