Mål: B 3153-02

NJA 2003 s. 78

Prejudikat

Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.