Mål: T 2228-00

NJA 2003 s. 555

Prejudikat

Fråga om förväxlingsbarhet med varumärket CHECK POINT. (Jfr 1990 s. 469)