Mål: T 402-02

"Andrahandsupplåtelsen för barnen" NJA 2003 s. 540

Prejudikat

Fråga vid andrahandsupplåtelse av hyresrätt om rättsförhållandet utnyttjats för att kringgå rättsskyddet för hyresgäster. 7 kap. 31 § JB