Mål: T 3040-03

NJA 2003 s. 527

Prejudikat

Talan om skadestånd mot domare i hovrätt för påstådda kränkningar av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har ogillats utan att stämning utfärdats. (Jfr 2003 s. 217)