Mål: T 136-02

NJA 2003 s. 508

Prejudikat

Gärningsman har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till föräldrar för personskador som vållats dem till följd av att han begått brottet människorov mot deras minderårige son.