Mål: T 1477-02

Prejudikat

Fråga om skäligheten av en tariff för ersättning enligt 47 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.