Mål: T 184-03

"Hyr-Börsens diskmaskiner" NJA 2003 s. 384

Prejudikat

Fråga huruvida en fastighetsägares och hyresvärds skadade egendom kunde anses befinna sig i en hyresgästs verksamhets omgivning, när egendomen förvarades i den lagerlokal där verksamheten bedrevs. 32 kap. 1 § MB.