Mål: T 989-02

NJA 2003 s. 285

Prejudikat

Fråga om regeringen gjort sig skyldig till fel och försummelse vid bedömning av talerätt i ett strandskyddsärende.