Mål: T 285-02

NJA 2003 s. 207

Prejudikat

Fråga om betydelsen av skattebeslut i mål vid allmän domstol om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).