Mål: T 4697-01

Prejudikat

Försäkring av tredje mans intresse. Sedan försäkringstagaren väckt talan mot försäkringsgivaren angående försäkringsersättningen har fråga uppkommit om åberopsbördan då det gäller hans rätt att föra sådan talan. 57 § andra stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.