Mål: T 4697-01

NJA 2003 s. 89

Prejudikat

Försäkring av tredje mans intresse. Sedan försäkringstagaren väckt talan mot försäkringsgivaren angående försäkringsersättningen har fråga uppkommit om åberopsbördan då det gäller hans rätt att föra sådan talan. 57 § andra stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.