Mål: Ö 1537-03

NJA 2003 s. 666

Prejudikat

Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i exekvaturförfarande enligt Brysselkonventionen och om innebörden av konventionens bestämmelse om rättshjälp.