Mål: Ö 767-03

NJA 2003 s. 618

Prejudikat

Resning har ansetts kunna meddelas beträffande beslut om skuldsanering, men rätten att på nytt ansöka om skuldsanering inverkar på möjligheten att erhålla resning.