Mål: Ö 4190-03

Prejudikat

Fråga vad som avses med ”åtgärd för att säkerställa sökandens rätt” i 15 kap. 3 § RB.