Mål: Ö 4190-03

"Lastbilen" NJA 2003 s. 613

Prejudikat

Fråga vad som avses med ”åtgärd för att säkerställa sökandens rätt” i 15 kap. 3 § RB.