Mål: Ö 472-03

NJA 2003 s. 548

Prejudikat

Fråga om resning enligt 58 kap. 1 § första stycket 3 RB på grund av omständighet som inträffat efter den tidigare rättegången.