Mål: Ö 472-03

Prejudikat

Fråga om resning enligt 58 kap. 1 § första stycket 3 RB på grund av omständighet som inträffat efter den tidigare rättegången.