Mål: Ö 3239-03

NJA 2003 s. 531

Prejudikat

I samband med en i hovrätt väckt talan om enskilt anspråk mot domare i tingsrätt på grund av fel och försummelse i utövningen av tjänsten har käranden ansökt om stämning även mot åklagare och polistjänstemän. Ansökan har i den delen avvisats. (Jfr 2003 s. 263)