Mål: Ö 1162-02

Prejudikat

Fråga om hovrätten bort hålla sammanträde i ett ärende om förordnande av boutredningsman.