Mål: Ö 1162-02

NJA 2003 s. 523

Prejudikat

Fråga om hovrätten bort hålla sammanträde i ett ärende om förordnande av boutredningsman.