Mål: Ö 3443-03

NJA 2003 s. 520

Prejudikat

Hinder mot utlämning för brott har ansetts föreligga när den som begärts utlämnad fått sitt fängelsestraff skärpt av en överinstans genom en utevarodom.