Mål: Ö 1503-02

NJA 2003 s. 460

Prejudikat

Då make väckt talan om klander av bodelning har den väsentliga grunden för talan ansetts vara invändningen mot bodelningen som sådan. (Jfr 1997 s. 62).