Mål: Ö 2468-03

NJA 2003 s. 458

Prejudikat

Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål om betalnings- föreläggande avseende kontrollavgift vid olovlig parkering.