Mål: Ö 2436-02

NJA 2003 s. 437

Prejudikat

Fråga om förutsättningar för skuldsanering (35-årig kvinna med akademisk examen).