Mål: Ö 2436-02

Prejudikat

Fråga om förutsättningar för skuldsanering (35-årig kvinna med akademisk examen).