Mål: Ö 2658-03

NJA 2003 s. 435

Prejudikat

En person har i Sverige åtalats och dömts för bl. a. införsel av viss mängd narkotika till Sverige. Domen har ansetts utgöra hinder för utlämning till annat land för utförsel av samma narkotika från detta land.