Mål: Ö 3574-03

NJA 2003 s. 405

Prejudikat

Fråga om beviskravet vid häktning i utlämningsärende.