Mål: Ö 3574-03

Prejudikat

Fråga om beviskravet vid häktning i utlämningsärende.